Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết kỳ họp thứ 10: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. 
Số Ký hiệu:
29-NQ/HĐND 
Ban hành:
10/12/2018 
Người ký:
PCT Phan Thị Điệp 
Cơ quan:
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2018 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: