Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết kỳ họp 10: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2019 
Số Ký hiệu:
40-NQ/HĐND 
Ban hành:
12/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
12/12/2018 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: