Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
Số Ký hiệu:
04/2018/TT-BKHĐT 
Ban hành:
06/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng 
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch Đầu tư 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
21/01/2019 
Trích yếu:

Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: