Văn bản Quy phạm Pháp luật
Triển khai thông tư số 05/2018/Tt-BKHĐT ngày 10/10/2018 
Số Ký hiệu:
106 
Ban hành:
11/01/2019 
Người ký:
Trần Anh Minh 
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch Đầu tư 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
11/01/2019 
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: