Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
Số Ký hiệu:
255/QĐ-TTg 
Ban hành:
04/03/2019 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
04/03/2019 
Trích yếu:
Quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
Nội dung Tập tin Đính kèm: