Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
378
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1103/NQ-CP06/10/2017Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnChính phủ
 
299/NQ-CP03/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩaChính phủ
 
397/NQ-CP02/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcChính phủ
 
427/2017/NQ-HĐND27/09/2017HDND
 
525/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ , tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020HDND
 
626/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021HDND
 
701/2017/TT-UBDT10/08/2017Thông tư quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
81796/QĐ-UBND03/08/2017Quyết định về việc ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các khu đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
9 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/04/201702/08/2017Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
10Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/201602/08/2017Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đấ
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
11 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/201702/08/2017Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
121738/QĐ-UBND31/07/2017Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
131691/QĐ-UBND27/07/2017Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1417/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết về giao biên chế công chức, phê duyệt số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017HDND
 
1514/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh tây ninhHDND
 
1615/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết về chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
1718/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết kết quả giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh tây ninh đến năm 2020HDND