Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện 2020, sáng ngày 21.01.2020, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đoàn phường Ninh Thạnh trao 5 phần quà tết cho 5 hộ khó khăn dân tộc Tà Mun trên địa bàn phường Ninh Thạnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG TUA HAI (26/01/1960 - 26/01/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội nghị), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị. Tham dự hội nghị và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành viên Ban ...
 
Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 và nhu cầu của tỉnh về nhu cầu quản lý đầu tư XDCB bằng phần mềm; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với VNPT Tây Ninh xây dựng phần mềm quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐT
 
Nội dung như sau:
90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý
Chuyển việc tiếp nhận và trả kết quả nhóm thủ tục hành chính về đất đai của thành phố Tây Ninh đến thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 15/01/2020
 
Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ.
Hội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Tìm hiểu quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và đối với một số đối tượng đặc thù, pháp luật về đình công, về đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở pháp luật về tác hại của rượu bia
 
Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 như sau: UBND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2019; tập trung đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án đã đề ra trong Chương trình ...
 
Nội dung báo cáo như sau