SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

http://sokhdt.tayninh.gov.vn


Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu.

Văn phòng UBND tỉnh sao gửi Thông tư nêu trên đến các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Toàn văn Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT, ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được đăng tải trên mục "Văn bản sao gửi" trên Trang công báo tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: https://congbao.tayninh.gov.vn.161. 2_2021_cvdi2021_06TT_BKHDT.signed.pdf

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây