Phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ sáu - 26/11/2021 04:00 1.987 0

Phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022

của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

         

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 2010;

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/1/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CT, ngày 08/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 Văn bản số 732/TTr-VP ngày 01/11/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7717/BKHĐT-TTr ngày 09/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2022;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2022" của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở và cấp trên theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Tây Ninh, UBND thị xã Hòa Thành, UBND huyện Gò Dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.          20211126082721.zip                                                                                                                             


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,260
  • Tháng hiện tại9,839
  • Tổng lượt truy cập833,375
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây