Thông tin kinh tế xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023

 •   13/03/2023 08:10:16 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023
Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021 và năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021 và năm 2022

 •   21/02/2023 09:27:56 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 7743/BKHĐT-QLKKTW ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung như sau:
Thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu bằng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu bằng dịch vụ công trực tuyến

 •   06/02/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu bằng dịch vụ công trực tuyến
Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021 và năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021 và năm 2022

 •   28/12/2022 07:52:45 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 7743/BKHĐT-QLKKTW ngày 28/10/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh báo cáo một số nội dung.
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022

 •   28/12/2022 07:48:58 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
Tổ chức lớp học đào tạo Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tổ chức lớp học đào tạo Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   19/12/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 291/QĐ – UBND ngày 07/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

 •   08/12/2022 09:22:50 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ

 •   08/12/2022 09:20:13 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện yêu cầu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7946/BKHĐT-TH ngày 03/11/2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo theo sự chỉ đạo.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

 •   28/10/2022 03:01:30 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.

 •   27/09/2022 09:39:09 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022

 •   15/09/2022 09:33:33 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022
KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 •   22/08/2022 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

 •   10/08/2022 08:44:30 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 4715/BKHĐT-TH ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo như sau:
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

 •   10/08/2022 08:29:58 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; Công văn số 5032/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023;
UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

 •   13/07/2022 02:06:54 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị

 •   28/06/2022 08:32:42 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

 •   25/06/2022 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND ban hành đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay245
 • Tháng hiện tại18,420
 • Tổng lượt truy cập1,114,730
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây