Thông tin kinh tế xã hội

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.

 •   26/09/2022 10:39:09 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022

 •   14/09/2022 10:33:33 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022
KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 •   22/08/2022 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

 •   09/08/2022 09:44:30 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 4715/BKHĐT-TH ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo như sau:
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

 •   09/08/2022 09:29:58 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; Công văn số 5032/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023;
UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

 •   13/07/2022 03:06:54 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị

 •   27/06/2022 09:32:42 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐỀ ÁN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

 •   25/06/2022 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND ban hành đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

 •   25/06/2022 02:56:38 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 3137/BKHĐT-TH ngày 13/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng năm 2022; Công văn số 3138/BKHĐT-TH ngày 13/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh báo cáo như sau:
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022

 •   25/06/2022 02:53:48 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 3163/VPCP-TH ngày 21/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành
Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

 •   09/05/2022 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022

 •   18/03/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1018
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 02/2022, trùng vào dịp Tết Nhâm Dần, một số hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nhất định do thời gian nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh (Covid-19) trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm giảm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đồng bộ với các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bảo đảm an sinh xã hội. Hai tháng đầu năm, nhìn chung các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ tăng trưởng nhưng với mức độ chưa đạt theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Các hoạt động văn hóa, xã hội trong các dịp lễ, Tết cũng bị ảnh hưởng, nhưng dần nới lỏng được phép hoạt động trở lại và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động chăm lo đối với các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo. (chi tiêt xem file đính kèm)
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

 •   29/10/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt từ tháng 8 đến nay phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, thực hiện giãn cách xã hội, đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đời sống nhân dân trong tỉnh, chuỗi sản xuất bị gián đoạn, giao thương hàng hóa, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, cản trở. Song, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nhất là cùng đồng lòng, chung sức tập trung phòng, chống, khống chế được dịch bệnh. Các chỉ số phát triển kinh tế tăng cao trong 7 tháng đầu năm 2021 đã tác động lan tỏa, đóng góp rất lớn vào kết quả phát triển KTXH 9 tháng năm 2021, thực hiện khá tốt mục tiêu kép của Chính phủ “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Một số chỉ tiêu duy trì mức tăng khá so cùng kỳ như: kim ngạch xuất khẩu tăng 27,9%, thu ngân sách đạt 71,8%, tăng 6,5%, dự án đầu tư tăng 22 dự án, phân khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%; bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng thiếu đói; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021

 •   29/10/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1387
 •   Phản hồi: 0
Tình hình sản xuất các cây trồng ngắn ngày vụ Hè Thu 2021, tình hình chăn nuôi phát triển tương đối ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán và so với cùng kỳ; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Kinh tế - xã hội trong tháng gặp nhiều khó khăn do phải triệt để thực hiện giãn cách xã hội. Hầu hết các ngành công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm và giảm so tháng trước do các doanh nghiệp ngưng hoạt động, cắt giảm lao động, thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra ảnh hưởng. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng, một số địa phương phát hiện các ổ dịch mới. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, công tác phát hiện sớm, truy vết nhanh, xét nghiệm, phong tỏa, cách ly kịp thời ngay khi phát hiện F0 đã góp phần quan trọng khống chế, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh ra diện rộng; hàng hóa trong siêu thị, chợ truyền thống dồi dào đáp ứng yêu cầu mua sắm của người dân; an ninh trật tự được giữ vững ổn định. CHi tiết xem file đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

 •   29/10/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1976
 •   Phản hồi: 0
Tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Tây Ninh đang tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện khoanh vùng, truy vết, dập dịch, thu hẹp vùng đỏ, dần chuyển hóa, thu hẹp vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đều bị tác động, dừng hoặc hoạt động trong điều kiện rất nhiều khó khăn. Hầu hết các ngành công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải đều bị ảnh hưởng, nhịp độ tăng chậm lại hoặc giảm sút so tháng trước, chủ yếu là do các đơn vị ngưng hoạt động hoặc cắt giảm lao động, thiếu nguồn cung nguyên liệu, đầu ra ảnh hưởng. Sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch một số cây trồng cũng như sản phẩm chăn nuôi đến kỳ xuất bán. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với dự toán và so với cùng kỳ, chi ngân sách đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên nhưng chi cho đầu tư phát triển tăng khá cao; hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Các hoạt động văn hóa, xã hội tập trung vào việc tuyên truyền người dân ý thức việc giãn cách xã hội và tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của ngành y tế. Thực hiện các gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội chu đáo, kịp thời; An ninh quốc phòng được đảm bảo. Chi tiết xem file đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

 •   08/07/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1363
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 (Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021) đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 (Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/3/2021) với 192 nội dung, đề án được giao cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các thời gian và nội dung trình cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ cho ý kiến, chỉ đạo thực hiện 89 nội dung (61 nội dung trong chương trình công tác, 28 nội dung phát sinh ngoài chương trình công tác) Kinh tế tiếp tục tăng trưởng : Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước thực hiện 24.886 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ (Kế hoạch (KH) 2021: tăng 6,5% trở lên). Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành ước đạt 20,2% - 45,3% - 29,4% (KH 2021: 20 - 21%; 44 - 45%; 29 - 30%). chi tiết xem file đính kèm
Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

 •   21/06/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1342
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 (Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021) đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 (Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/3/2021) với 192 nội dung, đề án được giao cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các thời gian và nội dung trình cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ cho ý kiến, chỉ đạo thực hiện 89 nội dung (61 nội dung trong chương trình công tác, 28 nội dung phát sinh ngoài chương trình công tác). chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay1,448
 • Tháng hiện tại9,431
 • Tổng lượt truy cập1,012,176
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây