Thông tin đầu tư

Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   27/02/2023 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Danh mục điều chỉnh dự án FDI năm 2022

Danh mục điều chỉnh dự án FDI năm 2022

 •   14/10/2022 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Danh mục cấp mới điều chỉnh dự án năm 2022

Danh mục cấp mới điều chỉnh dự án năm 2022

 •   14/10/2022 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Kết quả đánh lựa chọn Khu đô thị mới phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh

Kết quả đánh lựa chọn Khu đô thị mới phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh

 •   07/07/2022 11:49:32 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2021

 •   16/11/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1272
 •   Phản hồi: 0
Danh mục dự án đầu tư trong nước năm 2021

Danh mục dự án đầu tư trong nước năm 2021

 •   05/11/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1410
 •   Phản hồi: 0
Quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh

Quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh

 •   28/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh
Danh mục dự án đầu tư FDI năm 2020

Danh mục dự án đầu tư FDI năm 2020

 •   30/10/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1402
 •   Phản hồi: 0
Danh mục dự án đầu tư FDI năm 2020
Danh mục dự án đầu tư trong nước năm 2020

Danh mục dự án đầu tư trong nước năm 2020

 •   30/10/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1407
 •   Phản hồi: 0
Danh mục dự án đầu tư trong nước năm 2020
Công bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây Ninh

Công bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây Ninh

 •   02/10/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Công bố danh mục dự án Trung tâm Logistcs cảng cạn ICO và cảng tổng hợp Tây Ninh
Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án

Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án

 •   07/08/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1472
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: ""Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất"". Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: 2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%. 5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. 6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau: a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế. 8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau: a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư. (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/8/2020 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 27/12/2015 đến 31/12/2019). Trường hợp Công ty không liên hệ để ký quỹ, sau này Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến dự án đầu tư của quý doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty biết và thực hiện.
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9 THÁNG NĂM 2019

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9 THÁNG NĂM 2019

 •   23/10/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1836
 •   Phản hồi: 0
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay212
 • Tháng hiện tại18,387
 • Tổng lượt truy cập1,114,697
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây