Báo cáo tình hình thực hiện quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020

Thứ sáu - 26/06/2020 17:00 2.048 0

Báo cáo tình hình thực hiện quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về phát triển nguồn nhân lực quý II và

phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020

 


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.  Lĩnh vực giáo dục – dạy nghề

Lập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời gọi nhà đầu tư liên kết, đề xuất hợp tác[1]. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) về nghiên cứu đầu tư hệ thống giáo dục tại Tây Ninh trong đó có nghiên cứu đề án Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Kết quả đã tuyển dụng phân công giảng dạy 191 (chỉ tiêu 383 giáo viên) giáo viên mầm non[2], hiện nay các huyện đang tiếp tục công tác tuyển dụng giáo viên mầm non.

Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Xây dựng đề án tự chủ của các trung tâm GDNN-GDTX. Theo đó, lộ trình tự chủ 1 phần tài chính tiến đến tự chủ toàn bộ các hoạt động trung tâm GDNN-GDTX để vừa đảm bảo chức năng dạy nghề và dạy văn hóa. Kết quả có 6/9 huyện đã hoàn thành đề án trình các cơ quan chuyên môn xem xét cho ý kiến[3].

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông[4]. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Hoàn chỉnh đề án chuyển hoạt động dạy lái xe tại Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành sang hoạt động độc lập và tự chủ tài chính toàn bộ hoặc xã hội hóa. Tuy nhiên, đất của Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành chưa đảm bảo sử dụng lâu dài nên nhà đầu tư chưa xúc tiến đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021-2025.

2.  Về lĩnh vực y tế

Triển khai các gói thầu xây lắp, đang sửa chữa các khối nội, nhi, y học cổ truyền Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2.

Tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 bệnh viện đa khoa tư nhân[5].

Chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi chất lượng cao (thuộc Công ty CP Bệnh viện Hy Vọng) quy mô 200 giường bệnh tại xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, tổng mức đầu tư dự kiến 480 tỷ đồng.

Dự án triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ): đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm có đào tạo, mua sắm trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật hồi sức tim mạch - đặt máy tạo nhịp. Thời gian qua đã thực hiện ba trường hợp đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Đưa vào vận hành, khai thác ổn định Hệ thống thông tin tim mạch (MUSE) và Hệ thống hội chẩn trực tuyến từ xa (Telemedicine).

3.  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030"[6]; Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sai đại học tỉnh Tây Ninh năm 2020[7].

Cử đi học và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho 50 trường hợp; cử công chức lãnh đạo tham gia học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho 18 trường hợp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã dừng tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã ban hành cho đến đầu tháng 5/2020.

II. NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020

1.     Giáo dục – dạy nghề

Nghiên cứu, điều chỉnh Đề án thí điểm tổ chức lại Trung tâm GDNN-GDTX Cụm thành phố Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tây Ninh, Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành và Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành.

Tiếp tục thực hiện các quy trình về Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh (Dự kiến trình HĐND trong quý IV/2020).

Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (TP Hồ Chí Minh) về nghiên cứu đầu tư hệ thống giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Phê duyệt đề án tự chủ theo lộ trình từ tự chủ 1 phần tài chính tiến đến tự chủ toàn bộ các hoạt động trung tâm GDNN-GDTX để vừa đảm bảo chức năng dạy nghề và dạy văn hóa.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thônữa bắt đầu từ lớp 1.

Biên soạn tài liệu tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp và chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2.     Lĩnh vực y tế

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp theo Đề án củng cố, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Sở Y tế chủ động liên hệ, liên kết với các cơ sở đào tạo để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu của tỉnh.

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ về đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nhân lực đối với các chuyên ngành hiếm, khó tuyển và y tế các tuyến huyện, xã.

Tiếp tục phối hợp với các trường đại học tổ chức cho sinh viên y khoa thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

3.     Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

Cử đi học và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học; cử công chức lãnh đạo tham gia học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho 11 trường hợp; cử công chức lãnh đạo tham gia học bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp Sở cho 06 trường hợp. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Trên là báo cáo Kết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về phát triển nguồn nhân lực quý II và phương hướng quý III năm 2020./.([1]) Hiện các nhà đầu tư là Trường THCS-THPT Hoa Sen – Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm hiểu và có 2 đợt làm việc với Trường CĐSP Tây Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn công tác làm việc trực tiếp, tham quan mô hình của Trường THCS-THPT Hoa Sen tại TP HCM, dự kiến sẽ tham quan mô hình của trường tại Bình Dương làm cơ sở tham mưu UBND xem xét. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được một phần do ảnh hưởng Covid-19 nhà trường tập trung nhiều lĩnh vực khác, chưa thống nhất được cách thức thực hiện tiếp theo.

([2]) Châu Thành 17, Tân Châu 22, Gò Dầu 27, Tân Biên 17, Bến Cầu 13, Thành phố Tây Ninh 38, Dương Minh Châu 20, Trảng Bàng 20, Hòa Thành 17.

([3]) UBND các huyện hoàn thành đề án: Bến Cầu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Châu; Trung tâm GDNN-GDTX Tân Biên và Hòa Thành hoàn thành đề án; Châu Thành, Gò Dầu và TP Tây Ninh chưa hoàn thành.

[4] Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 14/5/2020;

[5] Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng giai đoạn 1 quy mô 300 giường bệnh, tổng đầu tư 460 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 8/2020; Bệnh viện đa khoa Xuyên Á – Tây Ninh giai đoạn 1 quy mô 300 giường, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hạt động vào tháng 7/2020;

[6] Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2020;

[7] Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 05/6/2020.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay476
  • Tháng hiện tại2,181
  • Tổng lượt truy cập1,232,329
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây