Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư - 24/06/2020 18:00 1.392 0

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

BÁO CÁO

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

 

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP được Sở tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể công chức và người lao động nắm và thực hiện đúng quy định. Các văn bản liên quan mới có hiệu lực được phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, chi bộ, công đoàn Sở, đoàn thanh niên.

1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nêu rõ tên, hình thức văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành: Không phát sinh.

- Việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-SKHĐT ngày 06/02/2020 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và triển khai thực hiện đúng quy định.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Đây là công tác mang tính chuyên ngành do đó theo Kế hoạch tập huấn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đề ra, Sở luôn cử công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ và triển khai thực hiện tại đơn vị đúng quy định.

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Hàng năm theo đề nghị của Sở Tư pháp, Sở đã cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra đúng quy định.

- Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Không phát sinh.

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2.1. Tình hình vi phạm hành chính

Trong thời gian báo cáo tại Sở phát sinh 10 trường hợp vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: Hợp tác đầu tư và đăng ký doanh nghiệp và bị xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp.

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Tổng số vụ vi phạm: 10 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ.  

Tổng số đối tượng bị xử phạt: 10 đối tượng, tăng 01 đối tượng so với cùng kỳ.

Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 10/10 đối tượng đã thi hành.

Tổng số tiền phạt thu được: 168.000.000 đồng tăng 61.500.000 đồng với cùng kỳ.

2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Việc áp dụng các hình thức xử phạt: Không phát sinh.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ8

Không.

3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không.

3.1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Thực tế, trong quá trình thanh, kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính, doanh nghiệp cố tình trốn tránh, không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 rất khó thực hiện, đặc biệt là biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản, do các tổ chức tín dụng nêu lý do bảo mật thông tin của khách hàng nên việc cung cấp thông tin về tài khoản của tổ chức bị cưỡng chế là rất khó cung cấp.

3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật

3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật: Không.

3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự: Nhân sự Thanh tra Sở còn ít so với nhiệm vụ được giao ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Cần tăng cường các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức và người lao động làm công tác thanh tra và công tác pháp chế.

3.2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính

Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong công tác theo dõi việc thực hiện các quyết định vi phạm hành chính đã ban hành chưa được tốt, cụ thể: Cơ quan ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính chậm nhận được thông tin phản hồi từ Kho bạc nhà nước khi đối tượng vi phạm hành chính nộp tiền phạt.

3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê

Công tác báo cáo thống kê thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt các thông tin nộp tiền phạt vi phạm hành chính để tổng hợp báo cáo cấp trên.

3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra: Không.

3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không.

3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan: Không.

3.3.2. Nguyên nhân khách quan: Công tác phối hợp giữa các ngành chưa thật tốt.

3.4. Đề xuất, kiến nghị

- Cần có quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan thanh tra với các tổ chức tín dụng.

- Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin, các biên lai nộp phạt gửi cho Thanh tra Sở để nắm và tổng hợp báo cáo.

BAO CAO THI HANH PL XLVPHC 6 thang nam 2020_Signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay520
  • Tháng hiện tại2,225
  • Tổng lượt truy cập1,232,373
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây