Ban hành Quy trình tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Thứ sáu - 10/12/2021 07:00 1.348 0

Ban hành Quy trình tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình tiếp công dân

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh 


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.20211210112245.zip


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,301
  • Tháng hiện tại9,880
  • Tổng lượt truy cập833,416
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây