Thanh tra - Pháp chế

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)

 •   12/07/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 06/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 06/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

 •   02/07/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 06/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Các phòng thuộc Sở)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Các phòng thuộc Sở)

 •   10/06/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Các phòng thuộc Sở)
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)

 •   10/06/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 6/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

 •   31/05/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)
Tuyên truyền văn bản pháp luật về THTK, CLP năm 2021

Tuyên truyền văn bản pháp luật về THTK, CLP năm 2021

 •   20/05/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền văn bản pháp luật về THTK, CLP năm 2021
Hỏi - đáp nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Hỏi - đáp nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   19/05/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1305
 •   Phản hồi: 0
Hỏi - đáp nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là các phòng thuộc Sở)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là các phòng thuộc Sở)

 •   10/05/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1309
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là các phòng thuộc Sở)
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)

 •   10/05/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1306
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 5/2021 (đối tượng là Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (Đối tượng là các phòng thuộc Sở)

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (Đối tượng là các phòng thuộc Sở)

 •   05/05/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1306
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021(Đối tượng là các phòng thuộc Sở)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện

 •   05/05/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1306
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)

 •   09/04/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 1309
 •   Phản hồi: 0
phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 4/2021 (đối tượng là phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 3/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 3/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)

 •   08/04/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 3/2021 (đối tượng là Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện)
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021 (Đối tượng là các phòng thuộc Sở)

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021 (Đối tượng là các phòng thuộc Sở)

 •   02/03/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1306
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021(Đối tượng là các phòng thuộc Sở)
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021

 •   03/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1305
 •   Phản hồi: 0
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 02/2021
KẾ HOẠCH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

KẾ HOẠCH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

 •   14/01/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh
Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2021

Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2021

 •   06/11/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2021
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020

THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020

 •   27/10/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1305
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 10/2020
Quyết định quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Quyết định quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

 •   27/10/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0
Quyết định quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay1,518
 • Tháng hiện tại10,097
 • Tổng lượt truy cập833,633
chuyển đổi số
tài liệu xúc tiến đầu tư
văn bản pháp luật
công khai minh bạch
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
tuyên truyền biển đảo
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây