Triển khai giải pháp công nghệ quản lý người ra vào các tổ chức, cơ quan, công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ ba - 22/03/2022 14:07 1.462 0

Triển khai giải pháp công nghệ quản lý người ra vào các tổ chức, cơ quan, công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Công văn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM, ngày 14/7/2021 của Bộ LĐTBXH – Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó có quy định người sử dụng lao động phải lập danh sách thông tin người lao động theo mẫu và cập nhật định kỳ 3 ngày một lần, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có) và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2248/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2322/UBND-KGVX, ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông "Triển khai nhanh, đồng bộ các phần mềm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là phần mềm quản lý người từ các tỉnh, thành phố về, phần mềm phòng, chống dịch trong công nhân,...".

Trên cơ sở tham khảo cách làm của các địa phương đã từng có diễn biến dịch phức tạp, hướng dẫn của Bộ TTTT, Bộ Y tế về triển khai các phần mềm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid và thực tiễn của địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các ngành liên quan nâng cấp, bổ sung một số tính năng "hỗ trợ phòng chống dịch" trên ứng dụng Tây Ninh Smart của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, ban ngành và các địa phương phối hợp triển khai như sau:

1.  Quản lý công nhân ở các công ty trong khu, cụm công nghiệp và ở các địa phương.

- Để phục vụ cho công tác truy vết nhanh nếu có phát hiện ca nhiễm covid-19 trong các công ty, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các địa phương đề nghị các công ty thực hiện các giải pháp sau:

+  Tạo mã QR cho từng khu, cụm, đội, tổ, xe đưa rước công nhân, khu ăn nghỉ tại công ty, để quản lý công nhân vào/ra và dễ dàng truy vết hẹp khi có ca nhiễm. Việc tạo các mã QR và yêu cầu công nhân, người ra vào khu vực đó, hoặc đi trên xe đưa rước quét mã QR theo hướng dẫn kèm theo.

+ Cập nhật đầy đủ thông tin công nhân, người lao động ở các công ty, kể cả nơi lưu trú hiện tại, xét nghiệm, tiêm vắc xin ngừa covid-19,… phục vụ công tác theo dõi, thống kê tình hình dịch tễ trên hệ thống https://covid.tayninh.gov.vn theo hướng dẫn của Sở TTTT, Ban QLKKT và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Lưu ý: Việc cập nhật đầy đủ thông tin công nhân, người lao động sẽ liên kết với thông tin quản lý của các cơ quan nhà nước phục vụ công tác phòng chống dịch và được đảm bảo về bảo mật thông tin theo quy định hiện hành. Chỉ những người có trách nhiệm mới được khai thác các thông tin này.

+ Hướng dẫn người lao động, công nhân cài đặt ứng dụng "Tây Ninh Smart" trên thiết bị di động để:  Quét mã QR vào/ra điểm kiểm dịch;  Khai báo sức khoẻ, khai báo y tế, xác nhận điểm cách ly khi Cách ly y tế tại nhà theo quy định; Nhận thông tin cảnh báo/khuyến nghị/thông tin khẩn cấp từ chính quyền và phản ảnh thông tin cho chính quyền như tình hình dịch bệnh, phản ánh hiện trường về dịch bệnh, an ninh trật tự,… Một số tiện ích khác phục vụ người dân của Chính quyền tỉnh Tây Ninh.

+ Yêu cầu tất cả người làm việc hoặc liên hệ làm việc khai báo y tế hàng ngày và thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR khi ra và vào từng vị trí kiểm soát trên ứng dụng di động "Tây Ninh Smart".

+  Khi có phát hiện ca nghi nhiễm covid-19, quản lý các công ty truy cập vào hệ thống https://covid.tayninh.gov.vn để phối hợp với Chính quyền truy vết theo hướng dẫn.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cử các tình nguyện viên phối hợp với các công ty, doanh nghiệp hướng dẫn cài đặt, sử dụng cho công nhân và người lao động để biết thực hiện.

- Đề nghị Ban QLKKT, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông khảo sát, lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các điểm kiểm soát để phục vụ công tác cung cấp và thu thập thông tin kiểm dịch.

- Đề nghị Các doanh nghiệp Viễn thông (VNPT, Viettel, FPT) phối hợp với Ban QLKKT, UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các điểm kiểm soát, lập kế hoạch báo về Sở Thông tin và Truyền thông.

2.  Quản lý người vào/ra các địa điểm làm việc, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…

Để phục vụ cho công tác truy vết nhanh nếu có phát hiện ca nhiễm covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, trước đây Sở Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn việc tạo và tổ chức quét mã QR sử dụng ứng dụng VHD, Bluezone, NCOVI. Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy đa số các đơn vị chưa chủ động theo dõi, phân tích thường xuyên danh sách người ra vào khai báo có vấn đề liên quan đến dịch tễ để kịp thời hướng dẫn, sử lý theo quy định.

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý người vào/ra cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp tính năng quét mã QR và khai báo y tế vào ứng dụng "Tây Ninh Smart". Ưu điểm của giải pháp này là tích hợp được với dữ liệu quản lý phòng chống dịch của địa phương, kịp thời nhắn tin cảnh báo cho người quản lý khi phân tích tự động dữ liệu khai báo y tế của người vào/ra cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các tổ chức, cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện:

+ Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện "Đăng ký điểm kiểm dịch và mã QR cho cơ quan, đơn vị tại https://covid.tayninh.gov.vn" theo hướng dẫn kèm theo. Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, khám chữa bệnh, lưu trú, chợ, trung tâm thương mại, UBND cấp xã, ấp/khu phố,… có mã QR và yêu cầu bắt buộc quét mã khi vào/ra.

+ Triển khai và phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, Hội viên của tổ chức mình và người dân cài đặt ứng dụng ứng dụng "Tây Ninh Smart" trên thiết bị di động; đồng thời, tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng ứng dụng "Tây Ninh Smart" và có trách nhiệm, chủ động thực hiện khai báo y tế điện tử và xác nhận điểm đến và đi qua quét mã QR.

+ Tuyên truyền sử dụng các tiện ích trên ứng dụng "Tây Ninh Smart" để khai báo sức khoẻ, khai báo y tế, xác nhận điểm cách ly khi Cách ly y tế tại nhà theo quy định; Nhận thông tin cảnh báo/khuyến nghị/thông tin khẩn cấp từ chính quyền và phản ảnh thông tin cho chính quyền như tình hình dịch bệnh, phản ánh hiện trường về dịch bệnh, an ninh trật tự,… Một số tiện ích khác phục vụ người dân của Chính quyền tỉnh Tây Ninh.

3.  Quản lý người cách ly y tế tại nhà

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, yêu cầu sử dụng ứng dụng "Tây Ninh Smart" để khai báo sức khoẻ hàng ngày khi thực hiện Cách ly y tế tại nhà theo quy định, cụ thể:

+ Người đang Cách ly y tế tại nhà cài đặt ứng dụng "Tây Ninh Smart". Hàng ngày khai báo tình trạng sức khoẻ 03 lần gồm trước 8g sáng, 13g trưa và 19g tối tại nhà bằng cách vào mục "Phòng chống dịch bệnh", chọn mục "Khai báo sức khoẻ tại nhà" và cập nhật thông tin sức khoẻ, chụp ảnh khuôn mặt theo hướng dẫn.

+ Ngoài các khung giờ trên, người đang Cách ly y tế tại nhà nếu thấy có vấn đề về sức khoẻ thì sử dụng "Tây Ninh Smart" =>  vào mục "Phòng chống dịch bệnh" => chọn mục "Khai báo sức khoẻ tại nhà" và cập nhật thông tin sức khoẻ, thông tin sức khoẻ sẽ được thông báo đến cơ quan y tế phụ trách để xử lý theo quy định của ngành y tế.

+ Cơ quan y tế phụ trách người đang Cách ly y tế tại nhà cập nhật tình hình xét nghiệm, tình hình sức khoẻ, thời gian cách ly theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, để tổng hợp báo cáo hàng ngày cho lãnh đạo.

4. Đề nghị Báo Tây Ninh, Đài PTTH, các doanh nghiệp viễn thông:

-  Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng 1022 của tỉnh, thực hiện tuyên truyền rộng rãi việc cài đặt các ứng dụng "Tây Ninh Smart" để sử dụng các tiện ích khai báo sức khoẻ, khai báo y tế, xác nhận điểm cách ly khi Cách ly y tế tại nhà theo quy định; Nhận thông tin cảnh báo/khuyến nghị/thông tin khẩn cấp từ chính quyền và phản ảnh thông tin cho chính quyền như tình hình dịch bệnh, phản ánh hiện trường về dịch bệnh, an ninh trật tự.,… Một số tiện ích khác phục vụ người dân của Chính quyền tỉnh Tây Ninh.,….

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, khách hàng cài đặt và sử dụng các tiện ích của ứng dụng "Tây Ninh Smart", nhất là trong việc phòng, chống dịch.

Mọi thông tin cần hỗ trợ hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng liên hệ:

Ông Nguyễn Trung Hiếu, PGĐ Sở, 0913955333.

Ông Đàm Hải Đăng, phụ trách kỹ thuật, 0869.221.603.

Hoặc liên hệ qua đầu số 0276.1022 hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/magxyd625 để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay316
  • Tháng hiện tại18,491
  • Tổng lượt truy cập1,114,801
chuyển đổi số
văn bản pháp luật
góp ý dư thảo
Hệ thống tiếp nhận
cải cách thủ tục hành chính
Lấy ý kiến văn bản dự thảo
hỏi đáp
tuyên truyền phổ biến pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây